In situ fatty acid production supports shrimp yields in diets lacking fish oil and fishmeal

D. Hermsen, D. B. Van de Waal, S. A.J. Declerck, J. A.J. Verreth, M. C.J. Verdegem (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'In situ fatty acid production supports shrimp yields in diets lacking fish oil and fishmeal'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences