In situ hybridization for vasopressin mRNA in the human supraoptic and paraventricular nucleus; quantitative aspects of formalin-fixed paraffin-embedded tissue sections as compared to cryostat sections

P.J. Lucassen, T. Goudsmit, G. Mengod, J.M. Palacios, F.C. Raadsheer, S.E.F. Guldenaar, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

292 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)221-230
TijdschriftJournal of Neuroscience Methods
Volume57
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit