In situ measurement of algal growth potential in aquatic ecosystems by immobilized algae.

B.A. Faafeng, E. Van Donk, S.T. Källqvist

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

80 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)301-308
TijdschriftJournal of Applied Phycology
Volume6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit