In situ net N transformations in pine, fir, and net oak stands of different ages on acid sandy soil, 3 years after liming

W. De Boer, M.P.J. Hundscheid, J.M. Schotman, S.R. Troelstra, R. Laanbroek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  36 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)120-126
  TijdschriftBiology and Fertility of Soils
  Volume15
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit