In the name of adat; Regional perspectives on reform, tradition, and democracy in Indonesia

D.E.F. Henley, J.S. Davidson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

56 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftModern Asian Studies
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit