In the name of adat; Regional perspectives on reform, tradition and

D.E.F. Henley, J.S. Davidson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftModern Asian Studies
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit