In the Name of the Self. Transgenders in current Dutch media

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Plaats van productieNijmgen, Institute for Genderstudies
StatusGepubliceerd - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit