In Turkije gaat het tegenwoordig net zo. De culturele repertoires van een Turks gezin in een multi-etnische wijk

H.C. Dibbits

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

287 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)314-344
TijdschriftAmsterdams Sociologisch Tijdschrift
Volume27
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit