In Vitro Activities of Eight Antifungal Drugs against 106 Waterborne and Cutaneous Exophiala Species

M.J. Najafzadeh, M. Saradeghi Keisari, V.A. Vicente, P. Feng, S.A. Shamsian, A. Rezaei-Matehkolaei, G.S. de Hoog, I. Curfs-Breuker, J.F.G.M. Meis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Samenvatting

  The in vitro activities of eight antifungal drugs against 106 clinical and environmental isolates of waterborne and cutaneous Exophiala species were tested. The MICs and minimum effective concentrations for 90% of the strains tested (n = 106) were, in increasing order, as follows: posaconazole, 0.063 mug/ml; itraconazole, 0.25 mug/ml; micafungin, 1 mug/ml; voriconazole, 2 mug/ml; isavuconazole, 4 mug/ml; caspofungin, 8 mug/ml; amphotericin B, 16 mug/ml; fluconazole, 64 mug/ml.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)6395-6398
  TijdschriftAntimicrobial Agents and Chemotherapy
  Volume57
  Nummer van het tijdschrift12
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'In Vitro Activities of Eight Antifungal Drugs against 106 Waterborne and Cutaneous Exophiala Species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit