In vitro activities of eight antifungal drugs against 70 clinical and environmental isolates of Alternaria species

H. Badali, G.S. de Hoog, I. Curfs-Breuker, B. Andersen, J.F. Meis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1295-1297
  TijdschriftJournal of Antimicrobial Chemotherapy
  Volume63
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit