In Vitro Activities of Eight Antifungal Drugs against a Global Collection of Genotyped Exserohilum Isolates

Anuradha Chowdhary, Ferry Hagen, Ilse Curfs-Breuker, Hugo Madrid, G Sybren de Hoog, Jacques F Meis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Samenvatting

  The in vitro susceptibilities of 24 worldwide Exserohilum isolates belonging to 10 species from human and environmental sources were determined for eight antifungal drugs. The strains were characterized by internal transcribed spacer (ITS) sequencing and amplified fragment length polymorphism fingerprinting. Posaconazole had the lowest geometric mean MIC (0.16 μg/ml), followed by micafungin (0.21 μg/ml), amphotericin B (0.24 μg/ml), itraconazole (0.33 μg/ml), voriconazole (0.8 μg/ml), caspofungin (1.05 μg/ml), isavuconazole (1.38 μg/ml), and fluconazole (15.6 μg/ml).

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)6642-5
  Aantal pagina's4
  TijdschriftAntimicrobial Agents and Chemotherapy
  Volume59
  Nummer van het tijdschrift10
  DOI's
  StatusGepubliceerd - okt 2015

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'In Vitro Activities of Eight Antifungal Drugs against a Global Collection of Genotyped Exserohilum Isolates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit