In vitro activities of six antifungal drugs against Exophiala spp. isolated from dishwashers and railway sleepers in Turkey

D. Gulmez, O. Dogan-Aycik, B. Boral, A. Dogen, M. M. Ilkit, G. S. de Hoog, S. Arikan-Akdagli

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)63-63
  TijdschriftMycoses
  Volume58
  StatusGepubliceerd - okt 2015

  Citeer dit