In vitro activity of antifungal drugs against Cladophialophora species associated with human chromoblastomycosis

R.G. Vitale, M. Perez-Blanco, G.S. de Hoog

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'In vitro activity of antifungal drugs against Cladophialophora species associated with human chromoblastomycosis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences