In Vitro Activity of Isavuconazole against Rasamsonia Species

J Steinmann, S Dittmer, J Houbraken, J Buer, P-M Rath

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Samenvatting

  The in vitro susceptibilities to the novel triazole isavuconazole and six other antifungal agents of a large collection of Rasamsonia isolates (n = 47) belonging to seven species were determined. Isavuconazole and voriconazole had no in vitro activity (MIC, >32 mg/liter) against isolates of the Rasamsonia argillacea species complex. The echinocandins were the most potent antifungal drugs against all of the isolates tested (minimum effective concentration, ≤0.19 mg/liter).

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)6890-6891
  Aantal pagina's2
  TijdschriftAntimicrobial Agents and Chemotherapy
  Volume60
  Nummer van het tijdschrift11
  DOI's
  StatusGepubliceerd - nov. 2016

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'In Vitro Activity of Isavuconazole against Rasamsonia Species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit