In Vitro activity of the new azole isavuconazole (BAL4815) compared with six other antifungal agents against 162 Cryptococcus neoformans isolates from Cuba.

M.T. Illnait-Zaragozi, G.F. Martinez, I. Curfs-Breuker, C.M. Fernandez-Andreu, T. Boekhout, J.F. Meis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Samenvatting

  Cuban Cryptococcus isolates (n = 165) were tested in vitro against amphotericin B, flucytosine, fluconazole, itraconazole, voriconazole, posaconazole, and isavuconazole, giving MIC90 values of 0.25, 8, 4, 0.25, 0.125, 0.016, and 0.016 microg/ml, respectively. Isavuconazole and posaconazole seem to be potentially active drugs for treating cryptococcal infections.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1580-1582
  TijdschriftAntimicrobial Agents and Chemotherapy
  Volume52
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'In Vitro activity of the new azole isavuconazole (BAL4815) compared with six other antifungal agents against 162 Cryptococcus neoformans isolates from Cuba.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit