In Vitro Antifungal Susceptibilities and Amplified Fragment Length Polymorphism Genotyping of a Worldwide Collection of 350 Clinical, Veterinary, and Environmental Cryptococcus gattii Isolates

F. Hagen, M.T. Illnait-Zaragozi, K.H. Bartlett, D. Swinne, E. Geertsen, C.H.W. Klaassen, T. Boekhout, J.F. Meis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Samenvatting

  The in vitro susceptibilities of a worldwide collection of 350 Cryptococcus gattii isolates to seven antifungal drugs, including the new triazole isavuconazole, were tested. With amplified fragment length polymorphism (AFLP) fingerprinting, human, veterinary, and environmental C. gattii isolates were subdivided into seven AFLP genotypes, including the interspecies hybrids AFLP8 and AFLP9. The majority of clinical isolates (n = 215) comprised genotypes AFLP4 (n = 76) and AFLP6 (n = 103). The clinical AFLP6 isolates had significantly higher geometric mean MICs for flucytosine and fluconazole than the clinical AFLP4 isolates. Of the seven antifungal compounds examined in this study, isavuconazole had the lowest MIC90 (0.125 mu g/ml) for all C. gattii isolates, followed by a 1 log(2) dilution step increase (MIC90, 0.25 mu g/ml) for itraconazole, voriconazole, and posaconazole. Amphotericin B had an acceptable MIC90 of 0.5 mu g/ml, but fluconazole and flucytosine had relatively high MIC(90)s of 8 mu g/ml.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)5139-5145
  TijdschriftAntimicrobial Agents and Chemotherapy
  Volume54
  Nummer van het tijdschrift12
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2010

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'In Vitro Antifungal Susceptibilities and Amplified Fragment Length Polymorphism Genotyping of a Worldwide Collection of 350 Clinical, Veterinary, and Environmental Cryptococcus gattii Isolates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

 • Pers/Media

  Temperate climate niche for cryptococcus gattii in Northern Europe

  T. Boekhout

  01/01/2012

  1 item van Media-aandacht

  Pers / media: Expertcommentaar

  Citeer dit