In vitro antifungal susceptibility of Cladophialophora carrionii, an agent of human chromoblastomycosis

S. Deng, G.S. de Hoog, H. Badali, L. Yang, M.J. Najafzadeh, B. Pan, I. Curfs-Breuker, J.F.G.M. Meis, W. Liao

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Samenvatting

  A global collection of Cladophialophora carrionii strains (n = 81) was tested against nine antifungal drugs. MIC90s of all strains were as follows in increasing order: itraconazole and posaconazole, 0.063 mug/ml; terbinafine, 0.125 mug/ml; isavuconazole and voriconazole, 0.25 mug/ml; caspofungin, 2 mug/ml; micafungin, 4 mug/ml; amphotericin B, 8 mug/ml; and fluconazole, 64 mug/ml.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1974-1977
  TijdschriftAntimicrobial Agents and Chemotherapy
  Volume57
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'In vitro antifungal susceptibility of Cladophialophora carrionii, an agent of human chromoblastomycosis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit