In vitro antifungal susceptibility of Cladophialophora carrionii, an agent of human chromoblastomycosis

S. Deng, G.S. de Hoog, H. Badali, L. Yang, M.J. Najafzadeh, B. Pan, I. Curfs-Breuker, J.F.G.M. Meis, W. Liao

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'In vitro antifungal susceptibility of Cladophialophora carrionii, an agent of human chromoblastomycosis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences