In vitro expansion and transplantation of intestinal crypt stem cells

V.S. Li, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)30-34
TijdschriftGastroenterology
Volume143
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit