In Vitro Interaction of Currently Used Azoles with Terbinafine against Madurella mycetomatis

Sarah Abdalla Ahmed, Wendy Kloezen, Ahmed H Fahal, G Sybren de Hoog, Wendy W J van de Sande

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1373-4
  Aantal pagina's2
  TijdschriftAntimicrobial Agents and Chemotherapy
  Volume59
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - feb 2015

  Citeer dit