In-vitro recording of forward light-scatter by human lens capsules and different types of posterior capsule opacification.

M.C. Van Bree, I.J. Van der Meulen, L. Franssen, J.E. Coppens, B.L. Zijlmans, T.J.T.P. van den Berg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)138-146
TijdschriftExperimental Eye Research
Volume96
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit