In vivo activation of gene transcription via oestrogen response elements by a raloxifene analogue

C. Engdahl, C. Jochems, J.A. Gustafsson, P.T. van der Saag, H. Carlsten, M.K. Lagerquist

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'In vivo activation of gene transcription via oestrogen response elements by a raloxifene analogue'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences