In vivo generation of haematopoietic stem/progenitor cells from bone marrow-derived haemogenic endothelium

Laurent Yvernogeau, Rodolphe Gautier, Laurence Petit, Hanane Khoury, Frédéric Relaix, Vanessa Ribes, Helen Sang, Pierre Charbord, Michèle Souyri, Catherine Robin, Thierry Jaffredo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'In vivo generation of haematopoietic stem/progenitor cells from bone marrow-derived haemogenic endothelium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences