In vivo vizualisation of mono-ADP-ribosylation by dPARP16 upon amino-acid starvation

Angelica Aguilera-Gomez, Marinke M van Oorschot, Tineke Veenendaal, Catherine Rabouille

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'In vivo vizualisation of mono-ADP-ribosylation by dPARP16 upon amino-acid starvation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds