Inactivation of Apc perturbs mammary development, but only directly results in acanthoma in the context of Tcf-1 deficiency

R.C. Gallagher, T. Hay, V. Meniel, C. Naughton, T.J. Anderson, H. Shibata, M. Ito, J.C. Clevers, T. Noda, O.J. Sansom, J.O. Mason, A.R. Clarke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6446-6457
TijdschriftOncogene
Volume21
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit