Inadequate DNA Damage Repair Promotes Mammary Transdifferentiation, Leading to BRCA1 Breast Cancer

Hua Wang, Dongxi Xiang, Ben Liu, Aina He, Helena J Randle, Kelvin Xi Zhang, Anushka Dongre, Norman Sachs, Allison P Clark, Luwei Tao, Qing Chen, Vladimir V Botchkarev, Ying Xie, Ning Dai, Hans Clevers, Zhe Li, David M Livingston

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

55 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Inadequate DNA Damage Repair Promotes Mammary Transdifferentiation, Leading to BRCA1 Breast Cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds