Inalienable possession in locational constructions

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)
398 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)185-209
TijdschriftLingua
Volume101
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit