Inbreeding in an island population of the great tit

A.J. Van Noordwijk, W. Scharloo

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  396 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)674-688
  TijdschriftEvolution
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit