Including ecosystem sustainability in the economic valuation of biodiversity. Conference Title : Environmental Management on Farmland, Brigg, N Lincolnshire, UK, 23-25 April 2013.

J. F. Admiraal, C. J. M. Musters, A. Wossink, W.T. Groot, G. R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Including ecosystem sustainability in the economic valuation of biodiversity. Conference Title : Environmental Management on Farmland, Brigg, N Lincolnshire, UK, 23-25 April 2013.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics