Including XML markup in the automated collation of literary text.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 09 feb. 2018

Citeer dit