Inclusive e-Services: Introduction

S. Wyatt

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Aantal pagina's64
  TijdschriftEuropean Journal of ePractice
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit