Incomplete bunyavirus particles can cooperatively support virus infection and spread

Erick Bermúdez-Méndez, Kirsten F. Bronsvoort, Mark P. Zwart, Sandra van de Water, Ingrid Cárdenas-Rey, Rianka P. M. Vloet, Constantianus J. M. Koenraadt, Gorben P. Pijlman, Jeroen Kortekaas, Paul J. Wichgers Schreur* (Co-auteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftPLoS Biology
DOI's
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit