Incomplete Devoicing in Formal Phonology

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)127-142
TijdschriftLingua
Volume118
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit