Incomplete segregation of MYH11 variants with thoracic aortic aneurysms and dissections and patent ductus arteriosus

M. Harakalova, J. van der Smagt, C.G. de Kovel, R. Van't Slot, M. Poot, I.J. Nijman, J. Medic, I. Joziasse, J. Deckers, J.W. Roos-Hesselink, M.W. Wessels, H.F. Baars, M.M. Weiss, G. Pals, L. Golmard, X. Jeunemaitre, D. Lindhout, E. Cuppen, A.F. Baas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Incomplete segregation of MYH11 variants with thoracic aortic aneurysms and dissections and patent ductus arteriosus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences