Inconsistent effects of agricultural practices on soil fungal communities across twelve European long-term experiments

Emilia Hannula (Co-auteur), Paolo Di Lonardo, B. T. Christensen, Felicity V Crotty, A. Elsen, P.J. van Erp, E.M. Hansen, G.H. Rubæk, M. Tits, Zoltán Tóth, Aad J Termorshuizen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftEuropean Journal of Soil Science
Volumein press
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 2021

Citeer dit