Inconsistent effects of agricultural practices on soil fungal communities across twelve European long-term experiments

Emilia Hannula (Co-auteur), Domenico Paolo Di Lonardo, Bent T. Christensen, Felicity V. Crotty, Annemie Elsen, Peter J. van Erp, Elly M. Hansen, Gitte H. Rubæk, Mia Tits, Zoltán Tóth, Aad J Termorshuizen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Downloads (Pure)

Zoekresultaten