Increased amniotic vasopressin levels in experimentally growth-retarded rat fetuses

H.P. Oosterbaan, D.F. Swaab, G.J. Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

113 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)89-97
TijdschriftJournal of developmental physiology
Volume7
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit