Increased Functional Connectivity Between Subcortical and Cortical Resting-State Networks in Autism Spectrum Disorder

Leonardo Cerliani, Maarten Mennes, Rajat M Thomas, Adriana Di Martino, Marc Thioux, Christian Keysers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

450 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Increased Functional Connectivity Between Subcortical and Cortical Resting-State Networks in Autism Spectrum Disorder'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences