Increased likelihood of high nitrous oxide (N2o) exchange in soils at reduced microbial diversity

Søren Christensen (Co-auteur), Wilhelmina H. Gera Hol, Viola Kurm, Mette Vestergård

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Increased likelihood of high nitrous oxide (N<sub>2</sub>o) exchange in soils at reduced microbial diversity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Engineering & Materials Science

Social Sciences