Increased number of corticotropin releasing hormone (CRH) neurons in the hypothalamic paraventricular nucleus of patients with multiple sclerosis

J.S. Purba, F.C. Raadsheer, M.A. Hofman, R. Ravid, C.H. Polman, W. Kamphorst, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

180 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)62-70
TijdschriftNeuroendocrinology
Volume62
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit