Increased number of vasopressin neurons in the suprachiasmatic nucleus (SCN) of 'bisexual' adult male rats following perinatal treatment with the aromatase blocker ATD

D.F. Swaab, A.K. Slob, E.J. Houtsmuller, T. Brand, J.N. Zhou

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

190 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)273-279
TijdschriftBrain Research: developmental brain research
Volume85
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit