Increased vasopressin immunoreactivity in the rat brain after a postmortem interval of 6 hours

E.J. van Zwieten, R. Ravid, P.J. van der Sluis, A.A. Sluiter, Chr.W. Pool, D. Smyth, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

286 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)263-267
TijdschriftBrain Research
Volume550
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit