Increased vimentin in human α- and β-cells in type 2 diabetes

Maaike M Roefs, Françoise Carlotti, Katherine Jones, Hannah Wills, Alexander Hamilton, Michael Verschoor, Joanna M Williams Durkin, Laura Garcia-Perez, Melissa F Brereton, Laura McCulloch, Marten A Engelse, Paul R V Johnson, Barbara C Hansen, Kevin Docherty, Eelco J P de Koning, Anne Clark

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Increased vimentin in human α- and β-cells in type 2 diabetes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences