Increased vulnerability of Zostera noltii to stress caused by low light and elevated ammonium levels under phosphate deficiency

F.G. Brun, I. Olivé, E.J. Malta, J.J. Vergara, I. Hernández, J.J. Pérez-Lloréns

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  293 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Increased vulnerability of Zostera noltii to stress caused by low light and elevated ammonium levels under phosphate deficiency'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology