Steeds meer R&D geld naar het buitenland

Onderzoeksoutput: Andere bijdragePopulair

26 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het doel van de studie 'R&D goes global – Policy implications for the Netherlands as knowledge region in a global perspective' is om beter zicht te krijgen op de mate waarin en wijze waarop research & development (R&D) van bedrijven mondialiseert. • Het rapport laat zien dat de gewenste groei in private R&Dinvesteringen in Nederland alleen gerealiseerd kan worden als ook buitenlandse investeringen in R&D significant toenemen. • Voor de investeringen in research (de ‘r’ in R&D) moet Nederland het niet alleen hebben van de kwaliteit van het toepassingsgericht onderzoek en getalenteerde onderzoekers, maar ook van baanbrekend fundamenteel onderzoek, aantrekkelijke vormen van strategische publiek-private samenwerking en ondernemingsgeest in de kennisinfrastructuur. • De mondialisering van R&D stelt Nederland voor de uitdaging om zich dwars door bestuurlijke en regionale grenzen heen te organiseren rondom kennisgebieden waarin Nederland zich internationaal kan onderscheiden.
Vertaalde titel van de bijdrageIncreasing R&D expenditure abroad
Originele taal-2Nederlands
Mijlpalentype toekennenPolicy brief
OutputmediaPaper / e publication
UitgeverRathenau Instituut
Aantal pagina's2
StatusGepubliceerd - 19 okt 2015

Publicatie series

NaamHet Bericht
Nr.1
Volume2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Steeds meer R&D geld naar het buitenland'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit