Incubation in the Starling, Sturnus vulgaris: resolution of the conflict between egg care and foraging

R.H. Drent, J.M. Tinbergen, H. Biebach

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)103-123
  TijdschriftNetherlands Journal of Zoology
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit