Independent and additive association of prenatal famine exposure and intermediary life conditions with adult mortality between age 18-63 years

P. Ekamper, F.W.A. van Poppel, A.D. Stein, L.H. Lumey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

131 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Independent and additive association of prenatal famine exposure and intermediary life conditions with adult mortality between age 18-63 years'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Medicine & Life Sciences

Social Sciences