Indexing the Pseudomonas specialized metabolome enabled the discovery of poaeamide B and the bananamides

D. Nguyen, Alexey V Melnik, N. Koyama, X. Lu, M. Schorn, J. Fang, K. Aguinaldo, T. Lincecum Jr., M. Ghequire, V.J. Carrion, T. Cheng, J. Malone, T. Mauchline, L. Sanchez, A. Marm Kilpatrick, J.M. Raaijmakers, Rene De Mot, B. Moore, Marnix H Medema, Pieter C. Dorrestein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

73 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Indexing the Pseudomonas specialized metabolome enabled the discovery of poaeamide B and the bananamides'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences