Indië door Japanse lenzen. Japanse home-movies uit koloniaal Java

P. Post

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)85-89
TijdschriftIndische Letteren
Volume2
Nummer van het tijdschrift26
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit