‘”Indië is eigenlijk Europa geworden”; Het briefverkeer tussen de kolonie en het moederland (± 1845-1942)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftIndische Letteren
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit